در آتلیه عکسباران شما می توانید عکسهای کودک خود را به صورت آلبوم دیجیتال در سایزها و مدلهای مختلف

 

(جلد آلبوم ، تعداد صفحات ،... ) طراحی کنید .

 

                                                                    نمونه هایی از طراحی آلبوم دیجیتال کودک عکسباران

Digital Album
Digital Album
Digital Album
Digital Album
Digital Album
Digital Album
Digital Album
Digital Album
Digital Album
Digital Album
Digital Album
Digital Album
Digital Album
Digital Album
10
10
11
11
Digital Album
Digital Album
3
3
Digital Album
Digital Album
6
6
5
5
4
4
9
9
8
8
7
7